Kabel

Digabs kabelverksamhet utför alla typer av uppdrag åt ledningsägare inom såväl total-, general- och utförandeentreprenader.

Anläggning

Med den erfarenhet som finns inom Digab och genom bolagets goda leverantörsrelationer kan Digab utföra traditionella anläggningsarbeten och vägbyggnationer.

Husgrund/Dränering

Husgrund, garagegrund, ISOgrund, Platta på mark, grund till villa, frigolitgrund.

Kärt barn har många namn. Och vi vet hur man monterar den. Oavsett vad du väljer att kalla den. Komplett utförande som avser markarbete, dränering, isolering, armering och gjutning.

Vatten & avlopp

Vi utför grävning för inkopplande av vatten och avlopp.

Järnväg

Vi bygger och underhåller järnväg och spårväg.

Asfaltering

Vi justerar inför och utför beläggningsarbete av olika slag.

Stensättning

 

Fjärrvärme

 

Trädgårdsanläggning